PKIoverheid Intrekkings­verzoek Certificaten

Welkom bij het formulier voor intrekking van certificaten door KPN

U kunt 24 uur per dag 7 dagen per week uw PKIoverheid certificaat intrekken indien u als certificaathouder of certificaatbeheerder beschikt over de challenge phrase (intrekcode) die bij uitgifte van het certificaat is verstrekt. Tijdige intrekking kan van groot belang zijn bijvoorbeeld bij verlies van uw Pas/USB-stick of een beveiligingsincident op uw systeem. Informatie over self service intrekking vindt u hier.

Als u uw challenge phrase (intrekcode) niet meer weet, biedt KPN ook de mogelijkheid de intrekking van één of meer Certificaten te realiseren door middel van het invullen, ondertekenen en inzenden van dit webformulier. U kunt hiervan gebruik maken indien GEEN sprake is van spoed en boven vermelde self service procedure niet toe te passen is. KPN garandeert dan intrekking van het certificaat binnen 4 uren na in ontvangst name van het volledig en correct ingevulde formulier met intrekkingsverzoek door de validatie afdeling van KPN. Let wel: dit betreft geen 7x24 uurdienstverlening, deze dienstverlening geldt alleen binnen kantooruren.

Om te beginnen, vult u hieronder uw e-mailadres tezamen met de verificatie code die in het onderstaande plaatje is weergegeven. U ontvangt vervolgens op het opgegeven e-mailadres een e-mail met daarin een link waarmee u het wijzigingsformulier kunt starten.

Geef uw e-mailadres en de verificatiecode op. U ontvangt dan een e-mail met link om door te gaan.

E-mail validatie
  1. Vernieuw Vernieuw captcha


    De tekst is niet hoofdlettergevoelig