Welkom bij het PKIoverheid Contactformulier van KPN .

Heeft u een vraag voor de klantenservice met betrekking tot de Certificaatdienstverlening van KPN? Stel dan uw vraag via het onderstaande contactformulier. U ontvangt zo snel mogelijk een reactie van één van onze medewerkers. Heeft u sneller een antwoord nodig dan kunt u telefonisch contact opnemen met de Servicedesk.

Uw contactgegevens
Gegevens van uw organisatie
 1. Als u abonnee bent, heeft u dit nummer ontvangen bij de bevestiging van uw abonneeregistratie. U kunt alleen gebruik maken van abonneenummers van het type P1234567.
  BELANGRIJK: als u beschikt over een PKIoverheid abonneenummer dan kunt u dat hier invullen. KPN kan daarmee uw vraag sneller en beter beantwoorden
Uw vraag:
 1. Met deze optie meldt u omstandigheden die kunnen leiden tot intrekking van certificaten. KPN enerzijds de Abonnee en Certificaathouder anderzijds zijn jegens elkaar een aantal verplichtingen aangegaan die zij dienen na te komen. Deze verplichtingen staan beschreven in de KPN Bijzondere Voorwaarden PKIoverheid Certificaten en het CPS van KPN. De verplichtingen zijn bedoeld om de betrouwbaarheid van de uitgegeven Certificaten op het gewenste niveau te houden. Indien de verplichtingen niet worden nagekomen kan er sprake zijn van een omstandigheid die kan of moet leiden tot intrekking van één of meer Certificaten. Een ieder mag een dergelijke omstandigheid bij KPN melden. KPN zal de melding direct onderzoeken om na te gaan of inderdaad sprake is van een omstandigheid die aanleiding geeft om over te gaan tot intrekking van het betrokken Certificaat. Om dat onderzoek zo snel en zo efficiënt mogelijk te laten verlopen zijn gegevens nodig van de omstandigheid en het betrokken Certificaat.

  Vul daarom het formulier als volgt in:
  - Omschrijf bij het Onderwerp de waargenomen omstandigheid die volgens u kan leiden tot intrekking van het certificaat. Eventueel kunt u dat bij Vraag nog verder toelichten.
  - Vul bij Vraag de details in van het betreffende certificaat. Het handigst is om deze over te nemen uit de zoekpagina. Zoek de details van het certificaat op en kopieer de URL van de detailpagina en/of kopieer de detailgegevens. U kunt ook schermafdruk toevoegen als bijlage. Noodzakelijk is in ieder geval de naam van de certificaathouder en het certificaatserienummer.
 2. U kunt een bijlage meesturen ter verduidelijking. Alleen PDF, JPEG, GIF of PNG formaat is ondersteund. Maximale bestandsgrootte is 2MB.